20 Tourismo touring coaches for luxury tour firm RafTrans.

Stuttgart/Warsaw: 3 March 2014

RafTrans Sp. z o.o.

Photo above, left to right: Tomasz Talarek, Mercedes-Benz Brand Manager Poland; Rafał Jańczuk, owner of RafTrans; Antonio Cavotta, CEO EvoBus Polska

Awards

2017 news